Valtiopaivaasia LA 5/2005

LA 5/2005 vp

Lakialoite: Laki sosiaalihuoltolain 27 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuoltolain 27 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sosiaalihuoltolain 27 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

24.01.2005

Kansanedustaja

Kuoppa, Mikko /vas

Muita allekirjoittajia

14

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2005 Päättynyt PTK 23/2005 5
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 21/2005 vp
Valmistunut

09.11.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 13/2003 vp ja LA 5/2005 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 116/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.11.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2005 Keskeytetty PTK 117/2005 5
11.11.2005 Päättynyt PTK 118/2005 3 3-7
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2005 Päättynyt PTK 119/2005 10
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 131/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​