LA 50/1992 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Juhantalo /Kesk

Muita allekirjoittajia

10

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4769

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 267/1994 vp