LA 50/1997 vp

Lakialoite: Laiksi toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Rask, Maija /sd

Muita allekirjoittajia

1

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 82/1998 vp