LA 50/2004 vp

Lakialoite: Laki palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki palkkaturvalain 9 §:n muuttamisesta

2. Laki merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.05.2004 Päättynyt PTK 54/2004
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Mietintö

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö
TyVM 12/2006 vp
Valmistunut

28.11.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoite LA 50/2004 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 122/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.11.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.11.2006 Päättynyt PTK 123/2006
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2006 Päättynyt PTK 126/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

19

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 169/2006 vp