LA 50/2011 vp

Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Piirainen, Raimo /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2011 Päättynyt PTK 89/2011
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 24/2013 vp
Valmistunut

03.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitykseen HE 90/2013 vp sisältyvät 2.-5. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 176/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että hallituksen esitykseen HE 90/2013 vp sisältyvä 1. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen HE 176/2013 vp sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja yhdistettyinä 1. lakiehdotukseksi ja että lakialoitteet LA 50/2011 vp, LA 9/2013 vp ja LA 62/2013 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 123/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.2013 Keskeytetty PTK 124/2013
05.12.2013 Päättynyt PTK 125/2013 4,5
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 90 ja 176 sisältyvän 1. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen 90 sisältyvien 2.-5. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen 176 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013
Istuntopöytäkirjan sivu

31

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin 90 ja 176 sisältyvän 1. lakiehdotuksen, esitykseen 90 sisältyvät 2.-5. lakiehdotuksen ja esitykseen 176 sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 90/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot