Valtiopaivaasia LA 50/2012

LA 50/2012 vp

Lakialoite: Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Päätökset

1. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Aloite jätetty

Pvm

11.10.2012

Kansanedustaja

Sankelo, Janne /kok

Muita allekirjoittajia

27

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2012 Päättynyt PTK 111/2012 9
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 32/2013 vp
Valmistunut

11.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 4.-6. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 50/2012 vp, LA 56/2013 vp ja LA 69/2013 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 127/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin eduskunnan työtilanteen takia pöydälle seuraavaan, tänään 11.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.2013 Keskeytetty PTK 128/2013 12
12.12.2013 Päättynyt PTK 129/2013 3 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.2013 Keskeytetty PTK 132/2013 7
17.12.2013 Päättynyt PTK 133/2013 3 4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 185/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot