LA 51/1996 vp

Lakialoite: Laiksi ennakkoperintälain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki ennakkoperintälain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Salo, Mauri /kesk

Muita allekirjoittajia

173

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.1996 Päättynyt PTK 134/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4331

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 202/1996 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

TJ 18 b §, kohta 5 b