Valtiopaivaasia LA 51/2001

LA 51/2001 vp

Lakialoite: Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

18.05.2001

Kansanedustaja

Vihriälä, Jukka /kesk

Muita allekirjoittajia

24

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.06.2001 Päättynyt PTK 71/2001 12
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 5/2002 vp
Valmistunut

29.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoite LA 51/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 80/2001 vp ja TPA 139/2001 vp hylätään sekä että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 71/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2002 Keskeytetty PTK 72/2002 1
04.06.2002 Päättynyt PTK 73/2002 2 1, 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.2002 Päättynyt PTK 77/2002 18
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 246/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​