LA 51/2011 vp

Lakialoite: Laki yliopistolain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki yliopistolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Suutari, Eero /kok

Muita allekirjoittajia

17

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.12.2011 Päättynyt PTK 89/2011
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta