LA 53/1995 vp

Lakialoite: Laiksi arvonlisäverolain 3 ja 85 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain 3 ja 85 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Jääskeläinen /SKL

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.11.1995 Päättynyt PTK 93/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2558

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 168/1995 vp