LA 53/2009 vp

Lakialoite: Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hemmilä, Pertti /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2009 Päättynyt PTK 81/2009
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta