Valtiopaivaasia LA 54/2000

LA 54/2000 vp

Lakialoite: Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n ja varainsiirtoverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki perintö- ja lahjaverolain 55 §:n muuttamisesta

2. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

3. Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

04.05.2000

Kansanedustaja

Kallio, Reijo /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2000 Päättynyt PTK 86/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 37/2000 vp
Valmistunut

29.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteisiin LA 69/19999 vp, LA 54/2000 vp, LA 96/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 4/2000 vp, TPA 53/20000 vp, TPA 140/2000 vp, TPA 145/2000 vp ja TPA 194/2000 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 148/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2000 Keskeytetty PTK 150/2000 4
01.12.2000 Päättynyt PTK 151/2000 2 4, 5
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotusten hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.2000 Poistettu PTK 154/2000 17
04.12.2000 Päättynyt PTK 155/2000 5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 104/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​