LA 56/1995 vp

Lakialoite: Laiksi eräistä kuntien valtionosuusjärjestelyistä vuonna 1996, laiksi kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta sekä laiksi kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki eräistä kuntien valtionosuusjärjestelyistä vuonna 1996, laiksi kuntien kantokykyluokituksesta annetun lain kumoamisesta sekä laiksi kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Manninen /Kesk

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.1995 Päättynyt PTK 96/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

2587

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 110/1995 vp