LA 56/2007 vp

Lakialoite: Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun 4 ja 4 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Wideroos, Ulla-Maj /r

Muita allekirjoittajia

20

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2007 Päättynyt PTK 62/2007
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/2009 vp
Valmistunut

07.10.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 7 luvun 9 a § ja 24 § muutettuina, että lakialoitteet LA 56/2007 vp ja LA 103/2007 vp hylätään, että toimenpidealoitteet TPA 59/2007 vp ja TPA 17/2008 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.10.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 90/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2009 Keskeytetty PTK 91/2009
14.10.2009 Päättynyt PTK 92/2009 1-3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.10.2009 Päättynyt PTK 95/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

38

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 64/2009 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot