Valtiopaivaasia LA 56/2012

LA 56/2012 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opintotukilain 48 §:n §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain 48 §:n §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

12.10.2012

Kansanedustaja

Turunen, Kaj /ps

Muita allekirjoittajia

38

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.10.2012 Päättynyt PTK 98/2012 7
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/2013 vp
Valmistunut

04.12.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,että hallituksen esitykseen HE 116/2013 vp sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esityksiin HE 116/2013 vp ja HE 197/2013 vp sisältyvien lakiehdotusten pohjalta hyväksytään lakiehdotus, että lakialoite LA 56/2012 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 125/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.2013 Päättynyt PTK 126/2013 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin 116 ja 197 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja hallituksen esitykseen 116 sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.2013 Poistettu PTK 130/2013 8
13.12.2013 Päättynyt PTK 131/2013 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esityksiin 116 ja 197 sisältyvän 1. lakiehdotuksen ja esitykseen 116 sisältyvän 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 116/2013 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat