LA 57/2007 vp

Lakialoite: Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Gestrin, Christina /r

Muita allekirjoittajia

7

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2007 Päättynyt PTK 67/2007
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta