LA 58/1991 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidontuesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidontuesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Suhonen /SMP

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.06.1991 Poistettu PTK 40/1991
07.06.1991 Päättynyt PTK 43/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1055

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 174/1992 vp