LA 58/2009 vp

Lakialoite: Laki ajoneuvolain ja ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki ajoneuvolain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pakkanen, Markku /kesk

Muita allekirjoittajia

2

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.09.2009 Päättynyt PTK 81/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta