LA 59/1996 vp

Lakialoite: Laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Salo, Mauri /kesk

Muita allekirjoittajia

43

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.10.1996 Päättynyt PTK 131/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4195

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 170/1996 vp