LA 59/1999 vp

Lakialoite: Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pietikäinen, Margareta /r

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.06.1999 Päättynyt PTK 28/1999
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

17

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 7/1999 vp
Valmistunut

26.11.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet 59/1999 vp ja 121/1999 vp hylätään, että toivomusaloite 330/1999 vp hylätään, sekä että hyväksytään seitsemän lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 100/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 1.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1999 Päättynyt PTK 102/1999
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1999 Keskeytetty PTK 103/1999
03.12.1999 Päättynyt PTK 107/1999 1-6
Istuntopöytäkirjan sivu

1

Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1999 Poistettu PTK 110/1999
07.12.1999 Päättynyt PTK 114/1999
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta pysyi toisessa käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 91/1999 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot