LA 59/2000 vp

Lakialoite: Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain kumoamisesta

Päätökset

1. Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain kumoamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain kumoamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Piha, Kirsi /kok

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

24

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 32/2000 vp
Valmistunut

23.11.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteisiin 59/2000 vp ja 62/2000 vp sisältyvät lakiehdotukset hylätään ja että hyväksytään kaksi lausumaa.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 145/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.11.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.11.2000 Päättynyt PTK 147/2000 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.2000 Poistettu PTK 151/2000
01.12.2000 Keskeytetty PTK 152/2000
05.12.2000 Päättynyt PTK 156/2000 3
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 49/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot