Valtiopaivaasia LA 59/2011

LA 59/2011 vp

Lakialoite: Laki kuluttajansuojalain 7 luvun, saatavien perinnästä annetun lain 10 c §:n ja eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 c §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

2. Laki saatavien perinnästä annetun lain 10 c §:n muuttamisesta

3. Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

21.12.2011

Kansanedustaja

Toivakka, Lenita /kok

Muita allekirjoittajia

134

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.2012 Päättynyt PTK 18/2012 7
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 15/2012 vp
Valmistunut

12.12.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 1.-3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että lakialoitteet LA 58/2011 vp ja LA 59/2011 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 7/2011 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.02.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 3/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.2013 Päättynyt PTK 4/2013 2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.2013 Päättynyt PTK 6/2013 15
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 78/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​