LA 59/2013 vp

Lakialoite: Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Jungner, Mikael /sd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.11.2013 Päättynyt PTK 113/2013
Päätös

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta