LA 59/2014 vp

Lakialoite: Laki oppivelvollisuudesta ja eräät muut siihen liittyvät lait

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki oppivelvollisuudesta

2. Laki perusopetuslain muuttamisesta

3. Laki lukiolain muuttamisesta

4. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain muuttamisesta

6. Laki opintotukilain 1 ja 41 b §:n muuttamisesta

7. Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Arhinmäki, Paavo /vas

Muita allekirjoittajia

8

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

55

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta