LA 60/1997 vp

Lakialoite: Koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi ja laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi ja laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Lapintie, Annika /vas

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.06.1997 Poistettu PTK 80/1997
05.06.1997 Päättynyt PTK 82/1997
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 86/1997 vp