LA 60/2001 vp

Lakialoite: Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2001 Päättynyt PTK 77/2001
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta