Valtiopaivaasia LA 60/2002

LA 60/2002 vp

Lakialoite: Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.2002

Voimaantulo

01.08.2002

Säädöskokoelma
637/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

23.05.2002

Kansanedustaja

Vehkaoja, Marjatta /sd

Muita allekirjoittajia

16

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.2002 Päättynyt PTK 67/2002 12
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 12/2002 vp
Valmistunut

04.06.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen johtosäännöksi hyväksytään muutoin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisena paitsi 1, 9 ja 11 § muutettuna ja että lakialoitteen LA 60/2002 vp pohjalta hyväksytään 2. lakiehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.6.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2002 Päättynyt PTK 76/2002 10
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2002 Päättynyt PTK 81/2002 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Asian käsittely on yhdistetty

PNE 1/2002 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

20.06.2002

Kirjelmä
EK 10/2002 vp

​​​​