LA 61/2008 vp

Lakialoite: Laki lääkelain 38 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lääkelain 38 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki lääkelain 38 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /kd

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2008 Päättynyt PTK 102/2008
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2010 vp
Valmistunut

05.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 61/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.10.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 95/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 7.10.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.10.2010 Päättynyt PTK 96/2010
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

16

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 94/2010 vp