Valtiopaivaasia LA 63/2009

LA 63/2009 vp

Lakialoite: Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

08.09.2009

Kansanedustaja

Söderman, Jacob /sd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.2009 Päättynyt PTK 74/2009 10
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2010 vp
Valmistunut

13.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 63/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 38/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 20.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2010 Keskeytetty PTK 39/2010 4
21.04.2010 Keskeytetty PTK 40/2010 2 7
23.04.2010 Päättynyt PTK 42/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.04.2010 Keskeytetty PTK 43/2010 3
28.04.2010 Päättynyt PTK 44/2010 3 3
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 105/2009 vp

​​​​