LA 65/1996 vp

Lakialoite: Laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Huuhtanen, Jorma /kesk

Muita allekirjoittajia

18

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1996 Päättynyt PTK 138/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4443

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 208/1996 vp