Valtiopaivaasia LA 65/2005

LA 65/2005 vp

Lakialoite: Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

02.06.2005

Kansanedustaja

Kankaanniemi, Toimi /kd

Muita allekirjoittajia

4

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.2005 Päättynyt PTK 70/2005 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 46/2005 vp
Valmistunut

14.12.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että lakialoitteet LA 90/2004 vp, LA 48/2005 vp, LA 56/2005 vp ja LA 65/2005 vp sekä toimenpidealoitteet TPA 19/2005 vp ja TPA 48/2005 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.12.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 138/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.12.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.2005 Keskeytetty PTK 139/2005 2
16.12.2005 Päättynyt PTK 140/2005 1 1
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.12.2005 Keskeytetty PTK 141/2005 5
20.12.2005 Päättynyt PTK 142/2005 1 1
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 211/2005 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​