LA 66/1996 vp

Lakialoite: Laiksi työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Elo, Mikko /sd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 153/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4837

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 88/1997 vp