LA 66/2012 vp

Lakialoite: Laki vammaisetuuksista annetun lain 51 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain 51 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki vammaisetuuksista annetun lain 51 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kiljunen, Anneli /sd

Muita allekirjoittajia

3

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.10.2012 Päättynyt PTK 99/2012
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

8

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 14/2012 vp
Valmistunut

19.10.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoitteet LA 52/2011 vp ja LA 66/2012 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.10.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 101/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.10.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.2012 Päättynyt PTK 103/2012
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.11.2012 Päättynyt PTK 105/2012
Istuntopöytäkirjan sivu

25

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 114/2012 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot