LA 67/1995 vp

Lakialoite: Laiksi tapaamiskiellosta

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki tapaamiskiellosta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pietikäinen, M /RKP

Muita allekirjoittajia

104

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1996 Päättynyt PTK 9/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

146

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 41/1998 vp

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

TJ 18 b §, kohta 5 b