LA 67/1997 vp

Lakialoite: Laeiksi rikesakosta tieliikenteessä annetun lain 1 §:n ja rikesakkolain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Laeiksi rikesakosta tieliikenteessä annetun lain 1 §:n ja rikesakkolain 1 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Pohjola, Markku /sd

Muita allekirjoittajia

12

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1997 Poistettu PTK 86/1997
11.06.1997 Päättynyt PTK 87/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 74/1998 vp