LA 68/1995 vp

Lakialoite: Laiksi tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki tieliikennelain 72 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Kukkonen, J /SDP

Muita allekirjoittajia

13

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.1996 Päättynyt PTK 5/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

62

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 251/1996 vp