LA 69/1995 vp

Lakialoite: Laiksi leimaverolain 26 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1) Laki leimaverolain 26 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Mähönen /SDP

Muita allekirjoittajia

54

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.1996 Päättynyt PTK 14/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

410

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 121/1996 vp