LA 69/2008 vp

Lakialoite: Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Tiusanen, Pentti /vas

Muita allekirjoittajia

7

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.09.2008 Päättynyt PTK 81/2008
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 33/2010 vp
Valmistunut

28.01.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 2., 4. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoite LA 69/2008 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 147/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 2.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.2011 Keskeytetty PTK 148/2010
04.02.2011 Päättynyt PTK 150/2010 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.02.2011 Päättynyt PTK 152/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 221/2010 vp