LA 7/1993 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Stenius-Kaukonen /Vas

Muita allekirjoittajia

9

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.1993 Päättynyt PTK 19/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

480

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 359/1992 vp