Valtiopaivaasia LA 72/2001

LA 72/2001 vp

Lakialoite: Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 16 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

15.06.2001

Kansanedustaja

Granvik, Nils-Anders /r

Muita allekirjoittajia

12

Huomautus

Jätetty ruotsinkielisenä

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.09.2001 Päättynyt PTK 89/2001 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 28/2001 vp
Valmistunut

23.10.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna, että lakialoitteet LA 58/2000 vp ja LA 72/2001 vp hylätään ja että toimenpidealoitteet TPA 258/2000 vp ja TPA 97/2000 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.10.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 120/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.10.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.10.2001 Päättynyt PTK 122/2001 3
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.2001 Päättynyt PTK 124/2001 5
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 170/2001 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​