Valtiopaivaasia LA 72/2009

LA 72/2009 vp

Lakialoite: Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

24.09.2009

Kansanedustaja

Skinnari, Jouko /sd

Muita allekirjoittajia

10

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.10.2009 Pantu pöydälle PTK 89/2009 8
15.10.2009 Päättynyt PTK 93/2009 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 20/2010 vp
Valmistunut

01.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valiokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 72/2009 vp hylätään.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.10.2010 Päättynyt PTK 95/2010 4
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010 14
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 133/2010 vp

​​​​