Valtiopaivaasia LA 72/2010

LA 72/2010 vp

Lakialoite: Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki opintotukilain 48 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

30.09.2010

Kansanedustaja

Peltonen, Tuula /sd

Muita allekirjoittajia

30

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.10.2010 Päättynyt PTK 99/2010 18
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 8/2010 vp
Valmistunut

09.11.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina ja että lakialoitteet LA 70/2010 vp, LA 72/2010 vp ja LA 76/2010 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 111/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.11.2010 Keskeytetty PTK 112/2010 15
12.11.2010 Päättynyt PTK 113/2010 2 3-8
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Keskeytetty PTK 114/2010 23
19.11.2010 Päättynyt PTK 117/2010 2 2-4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 149/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​