LA 73/2001 vp

Lakialoite: Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työsopimuslain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Anttila, Ulla /vihr

Muita allekirjoittajia

31

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.10.2001 Päättynyt PTK 109/2001
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

12

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta