LA 73/2005 vp

Lakialoite: Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Hemmilä, Pertti /kok

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.09.2005 Päättynyt PTK 86/2005
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 1/2006 vp
Valmistunut

10.02.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 4., 5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-3. ja 6. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että lakialoitteet LA 83/2003 vp, LA 69/2004 vp ja LA 73/2005 vp hylätään.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.02.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2006 Päättynyt PTK 8/2006
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.02.2006 Päättynyt PTK 12/2006
Istuntopöytäkirjan sivu

7

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 271/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot