Valtiopaivaasia LA 73/2014

LA 73/2014 vp

Lakialoite: Laki kivihiilen haittaverosta sekä laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 23 ja 25 §:n ja sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kivihiilen haittaverosta

Päätös

Hylätty

2. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 23 ja 25 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

3. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki kivihiilen haittaverosta

2. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 23 ja 25 §:n muuttamisesta

3. Laki sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

04.11.2014

Kansanedustaja

Tiilikainen, Kimmo /kesk

Muita allekirjoittajia

34

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.2014 Päättynyt PTK 111/2014 11
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 30/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin sellaisina kuin ne ovat hallituksen esityksessä HE 128/2014 vp, paitsi 2. lakiehdotuksen liitteen verotaulukossa 2 olevan polttoturpeen vero sellaisena kuin se on hallituksen esityksessä HE 234/2014 vp ja että lakialoitteet LA 22/2014 vp ja LA 73/2014 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 26.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.2014 Keskeytetty PTK 119/2014 9
28.11.2014 Päättynyt PTK 121/2014 5 8-16
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.2014 Keskeytetty PTK 122/2014 14
05.12.2014 Päättynyt PTK 125/2014 1 1-4
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 128/2014 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​