Valtiopaivaasia LA 74/2009

LA 74/2009 vp

Lakialoite: Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

Päätökset

1. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteenä olevan taulukon muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

25.09.2009

Kansanedustaja

Palm, Sari /kd

Muita allekirjoittajia

6

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.2009 Päättynyt PTK 88/2009 8
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 39/2010 vp
Valmistunut

29.10.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 1 §:ään lisätään uusi 6 momentti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 9 §:n 1 momentin johdantokappale muutettuina, että lakialoitteet LA 91/2007 vp ja LA 74/2009 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 63/2009 vp hylätään ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.11.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 110/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2010 Keskeytetty PTK 111/2010 11
12.11.2010 Päättynyt PTK 113/2010 1 1,2
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2010 Päättynyt PTK 114/2010 17
Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 148/2010 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​