Valtiopaivaasia LA 75/2012

LA 75/2012 vp

Lakialoite: Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
901/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Pvm

24.10.2012

Kansanedustaja

Vapaavuori, Jan /kok

Muita allekirjoittajia

8

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.11.2012 Päättynyt PTK 106/2012 10
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 22/2012 vp
Valmistunut

22.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakialoite hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 118/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2012 Päättynyt PTK 119/2012 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.2012 Päättynyt PTK 122/2012 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

12.12.2012

Kirjelmä
EK 31/2012 vp

​​​​