LA 76/1991 vp

Lakialoite: Ehdotus laiksi vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus laiksi vuodelta 1992 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Aittoniemi /SMP

Muita allekirjoittajia

5

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.10.1991 Pp 29.10. PTK 73/1991
29.10.1991 Päättynyt PTK 74/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

2356

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 61/1991 vp