LA 77/1994 vp

Lakialoite: Ehdotus alkoholilaiksi

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

Ehdotus alkoholilaiksi

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Moilanen /SKL

Muita allekirjoittajia

10

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3418

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asian käsittely on yhdistetty

HE 119/1994 vp