LA 77/2000 vp

Lakialoite: Laki työsopimuslain 35 f §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki työsopimuslain 35 f §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Aloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset

1. Laki työsopimuslain 35 f §:n muuttamisesta

Aloite jätetty

Kansanedustaja

Räsänen, Päivi /skl

Muita allekirjoittajia

19

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.06.2000 Päättynyt PTK 86/2000
Päätös

Asia lähetettiin työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

11

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta

Mietintö

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 13/2000 vp
Valmistunut

12.12.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3., 4., 6.-9., 11.-25. ja 30.-33. lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina, että 1., 2., 5., 10. ja 26.-29. lakiehdotukset hyväksytään muutettuina, että lakialoitteet LA 79/1999 vp, LA 84/1999 vp, LA 99/1999 vp, LA 77/2000 vp ja LA 161/2000 vp hylätään, että toimenpidealoite TPA 94/2000 vp hylätään ja että hyväksytään lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 165/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.12.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.2000 Poistettu PTK 166/2000
14.12.2000 Päättynyt PTK 168/2000
Päätös

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.2000 Päättynyt PTK 172/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

5

Päätös

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 157/2000 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot